Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIE-VOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar geldende tekst. De leveringsvoorwaarden kunt u hieronder downloaden.

AMG Railing

Tokyostraat 27-29, 1175 RB Lijnden  The Netherlands   I   +31 (0)20 449 06 47   I   info@amgrailing.com

  • AMG Railing
  • AMG Railing

Copyright © AMG RAILING BV 2020

Cookies